• Zatrzymaj się
  • Zregeneruj się
  • Smakuj
  • Pracuj i świętuj
  • DZIEJE SIĘ W 511
  • WIZYTA BEZ NOCLEGU
  • Sklep
  • Blog
  • Skontaktuj się
  • ZALOGUJ SIĘ
Dzieje się w 511
nowoczesny budynek wejscie do lobby skaly poziom

Polityka Prywatności

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
PRZEWIŃ

Polityka Prywatności

POZIOM 511 JURA WELLNESS HOTEL & SPA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Danych Osobowych jest POZIOM 511 Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu, ul.

Bonerów 33, Podzamcze, NIP 649 226 27 65, KRS: 0000452486.

Dane osobowe (Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są przez Administratora:

- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie hotelu

- w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora;

- na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich lub zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. Dane osobowe gości hotelowych i innych osób przebywających na terenie hotelu, gromadzone przez monitoring hotelowy przetwarzane są przez okres 30 dni.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

PRZYJAZD
15 lip
WYJAZD
16 lip
DOROSŁYCH
ul. Bonerów 3342-440 Podzamcze k. Ogrodzieńca
32 746 28 00recepcja@poziom511.com
FacebookInstagram
obvio systemy CMS