Poziom 511 Design Hotel & SPA

R

e

z

e

r

w

a

c

j

a

Zapewniamy

  • HOTELOWE POKOJE I APARTAMENTY
  • ZABIEGI W 511 MEDI SPA
  • POBYT W STREFIE SPA&WELLNESS
  • SALE KONFERENCYJNE
  • HOTELOWĄ RESTAURACJĘ A'LA CARTE
  • PARKING DLA GOŚCI

Napisz do nas

Zwiedzanie warowni jurajskich - wycieczka na cały dzień

 wycieczka samochodem   cały dzień

 

 

_Zamek w Smoleniuchoć znacznie zrujnowany - jest jedną z najbardziej malowniczych i atrakcyjnie położonych warowni na Szlaku Orlich Gniazd. Wyrastająca ponad las wieża jest charakterystycznym punktem w krajobrazie. Zamek znajduje się na terenie rezerwatu przyrody (również o nazwie Smoleń). Zamek czynny jest codziennie od 09:00 d0 18:00 (sprzedaż biletów do 17:20).

Ceny biletów:

normalny: 9,00 zł.

ulgowy: 7,00 zł.

dzieci do lat 5 bezpłatnie.

Płatność przyjmowana jest tylko gotówką.

_Zamek w Rabsztynie. W połowie XIV wieku powstała warownia  z wysoką okrągłą wieżą, a jeszcze przed rokiem 1615 powstał tu zamek dolny, przyklejony do skały, na której stała stara twierdza. Zamek przetrwał do 1657 roku, kiedy to został spalony przez Szwedów. Po „potopie szwedzkim” został tylko częściowo odbudowany ze zniszczeń. Od kilku lat prowadzone są na nim prace zabezpieczające, z tego względu zdarza się, że zamek jest czasowo zamknięty. Dobrze więc przed planowaną wycieczką potwierdzić czy jest czynny (tel: 32 494 39 66).

_Zamek Korzkiew - warownia rycerska z XIV w., która powraca powoli do swojej świetności. W odbudowanej części mieścić się będzie między innymi rekonstrukcja dworskiej kuchni oraz mini muzeum. W pierw­szej po­ło­wie XVII stu­le­cia zna­le­zio­no w Korz­kwi wiel­ki skarb skła­da­ją­cy się z 800 mo­net rzym­skich po­cho­dzą­cych z okre­su od Ne­ro­na do Kom­mo­du­sa, tj. sprzed 200 r. n.e. Mo­ne­ty te, o cał­ko­wi­tej wa­dze 2.780 gra­mów, prze­to­pio­no w pięk­ny ku­fel, a 188 naj­le­piej za­cho­wa­nych wto­pio­no w na­czy­nie na­le­żą­ce o­bec­nie do eks­po­na­tów Mu­ze­um Na­ro­do­we­go w Poz­na­niu. 

_Zamek Tenczyn. Najstarsze informacje o zamku Tenczyn w Rudnie pochodzą z roku 1319. Wzniósł go prawdopodobnie Andrzej z Morawicy, który od nazwy zamku przyjął nazwisko Tenczyński. Na przestrzeni lat próbowano podnieść budowlę z ruin, jednak pożar w roku 1768 strawił go doszczętnie. Po wojnie podjęto próby zabezpieczenia ruin, jednak zamku nie odbudowano. Zamek jest czynny od soboty do czwartku w godzinach od 10:00 - 18:00. W piątki zamek jest nieczynny.

Ceny biletów:

normalny 10,00 zł

ulgowy 6,00 zł.

rodzinny: 25,00 zł.

 

Trasę dojazdu z Poziom 511 Design Hotel & Spa znajdziecie tutaj: link

GALERIA
NOWOCZESNY DESIGN WTOPIONY W NATURĘ
STREFA WELLNESS
20 METROWY BASEN Z WODĄ ŹRÓDLANĄ
SALE KONFERENCYJNE
SZKOLENIA, KONFERENCJE, WYJAZDY FIRMOWE